Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där det finns risk för att en brand kan uppstå. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav.

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning, ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs.

Utbildningen Brandfarliga Heta Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor. Vår utbildning är också anpassad till förhållanden i olika branscher. De som går utbildningen hos oss får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete.

Under kursen går vi bland annat igenom:

 • Brandkunskap
 • Säkerhetsregler
 • Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter
 • Organisation på tillfällig arbetsplats
 • Praktisk övning med handbrandsläckare
 • Certifieringsprov

Den här kursen följer den nya normen SBF 2022:1 och innehåller de nya säkerhetsreglerna för brandfarliga heta arbeten SBF 506:1. Kursen är godkänd av alla försäkringsbolag och ger samma behörighet som Brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten®.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till alla som ska vara tillståndsansvarig, brandvakt eller utföra brandfarliga heta arbeten. Inga förkunskaper krävs.

Tidsåtgång:
Ungefär 6-8 timmar.

Öppen kurs:
På de öppna kurserna ingår fika och lunch.
Pris: 2700 kr / deltagare (ex. moms)

Kundanpassad kurs:
Vi kommer gärna till ert företag och håller en kurs för bara er personal.
Pris: Instruktörsavgift 7500 kr per kurstillfälle.
Deltagaravgift 745 kr per deltagare.
(1 deltagare kostar 8190 kr, 2 deltagare kostar totalt 8880 kr osv.)
Resekostnad kan tillkomma beroende på var ni håller till.

Tillkommer det någon kostnad?
Nej! I kurspriset ingår allt kursmaterial, certifiering och registrering i ID06 kompetensdatabas. Vid öppna kurser ingår även fika och lunch.

Antal kursdeltagare:
Max 20 deltagare/tillfälle.

Anmälan och frågor:
Använd formuläret här nedanför, skicka e-post till info@lindqvistbrand.se eller ring Johan på 070 509 53 04.

Du behöver endast ange antal deltagare. Alla personuppgifter på deltagarna tar vi på plats.

Bokningsvillkor:

 • Kursavgiften faktureras med betalningsvillkor 30 dagar netto.
 • Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga kurser med för få deltagare, dock senast 7 dagar innan.
 • Avbokning debiteras enligt följande:
  15 dagar eller mer innan kursstart debiteras ej.
  7-14 dagar innan kursstart debiteras 50%.
  0-6 dagar innan kursstart debiteras 100%

Frågor och svar

Vad är Brandfarliga Arbeten?

Det är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten?

Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

Följer Brandfarliga Arbeten försäkringsvillkoren och övriga regler?

Ja. Våra jurister och flera experter har granskat försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer den. Vi har haft möte med representanter från försäkringsbolag som sitter i utbildningskommittén för Heta arbeten och stämt av följande:

Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete så kommer försäkringsbolagen kontrollera om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, tex om man har ett tillstånd, att man städat undan etc. Man granskas också säkerhetsregel nummer 1, behörighet:

”Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten”

För att ersättning inte ska betalas ut kopplat till texten ovan i säkerhetsregel 1 så måste försäkringsbolagen påvisa att branden inträffat på grund av att utföraren genomgått utbildningen Brandfarliga arbeten och att man där inte följt utbildningsplanen. Denna granskning gör försäkringsbolagen även på Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

SVEBRA garanterar att vi följer utbildningsplanen. Utbildningen är framtagen av experter i Heta Arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer

Kan ett försäkringsbolag hänvisa till Brandskyddsföreningens koncept Heta Arbeten?

Försäkringsbolagen får inte hänvisa till en specifik kommersiell utbildningsaktör, då det med stor sannolikhet bryter mot konkurrenslagstiftningen och det är därför de inte gör det i sina försäkringsvillkor.

Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarliga arbete ska utföras.

Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

Hur länge är certifikatet för utföraren giltigt?

Certifikatet är giltigt i 5 år från godkänd utbildning.

I samarbete med

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram