Tjänster

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska alla byggnader och anläggningar ha ett skäligt brandskydd. I SRVFS 2004:3 har Räddningsverket gett sin tolkning att detta innebär att man också bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. Det betyder att det bör finnas ett systematiskt brandskyddsarbete för alla byggnader, dock i varierande omfattning. Vi kan hjälpa er med ert systematiska brandskyddsarbete.

Kontroll och underhåll

Alla brandredskap måste kontrolleras regelbundet så att de fungerar när det behövs. Vi kan hjälpa er med både rutinkontroller och årligt underhåll.

Kostnadsfri behovsanalys

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig för en kostnadsfri behovsanalys gällande brandskydd och första hjälpen. Självklart helt utan köptvång!
Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram