Nu öppnar vi i Avesta

Nu öppnar vi en filial i Avesta och det firar vi med med riktigt bra öppningspriser. Vi har tre erbjudanden som kan utnyttjas var för sig eller tillsammans.

Erbjudande 1
20% rabatt på HLR-utbildning

Enligt AFS 1999:7 (Första hjälpen och krisstöd) är alla företag som omfattas av arbetsmiljölagen skyldiga att ha en beredskap för att kunna hantera olycksfall och akut sjukdom.

En del i att uppfylla den beredskapen kan vara att utbilda personalen i hjärt-lungräddning. Vi kan även hjälpa er med utrustning och material för första-hjälpen.

Övning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare.

Erbjudande 2
1000 kr rabatt på hjärtstartare och 10% rabatt på tillbehör.

Endast hjärt-lungräddning räcker sällan för att återuppliva en person som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Genom att använda en hjärtstartare inom några minuter ökar chansen till överlevnad drastiskt.

Ju snabbare en hjärtstartare kan användas, ju större är chansen att överleva.

Hjärtstartare med väska

Erbjudande 3
Gratis behovsanalys gällande ert systematiska brandskyddsarbete och rabatt på brandredskap. .

Rabatten gäller både för underhåll av befintlig utrustning och köp av nytt.

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) ska vara en naturlig del i verksamheten och alla medarbetare ska vara delaktiga.

Utöver de regelbundna kontrollerna ni själva utför ska era brandredskap kontrolleras av någon med mer utbildning och erfarenhet en gång per år.

En gammal pulversläckare.

Dessa erbjudanden gäller vid beställning senast 2020-10-31.
Kurser ska bokas senast 2020-10-31 och genomföras senast 2020-12-15.

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter här nedanför så kontaktar vi dig så snart som möjligt!

Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram