Covid-19

Coronavirus

Vi vet och förstår att det finns det finns en utbredd oro för Coronaviruset Covid-19. Det går alldeles utmärkt att ha en utbildning även i dessa tider. Det passar kanske till och med extra bra att utbilda personalen medan produktionen tillfälligt går med lägre fart. För att undvika smittspridning har vi valt att förtydliga våra riktlinjer och infört några extra krav.

Generellt för alla våra utbildningar

 • Vi utbildar aldrig mer än 20 deltagare samtidigt (vid HLR gäller max 12 deltagare).
 • Våra instruktörer utbildar inte om de har sjukdomssymtom.
 • Kursdeltagare ombeds stanna hemma vid sjukdomssymtom.
 • Vi hälsar genom att vinka. Närkontakt och handslag undviks.
 • Instruktören har med sig handsprit och ytdesinfektionsmedel.
 • Instruktör och deltagare uppmanas att hosta/nysa i antingen näsduk som slängs, sedan tvättas händerna, eller i armvecket.
 • Teoretiska utbildningar kan hållas på distans.

Utbildning i hjärt-lungräddning (HLR)

 • Alla dockor tvättas och desinficeras före och efter varje kurs.
 • Alla deltagare har varsin rengjord docka att öva på.
 • Instruktören visar hur man gör inblåsningar. Deltagare som inte vill utföra inblåsningar behöver inte.
 • Kursen kan hållas i stora lokaler (t.ex. en gymnastiksal) eller utomhus.

Vi följer råd från myndigheter och branschorganisationer

Folkhälsomyndighetens information för att hindra smittspridningen hittar du här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet) har tagit fram rekommendationer både för utförande av HLR vid hjärtstopp och för HLR-utbildning. Dessa rekommendationer hittar du här: https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2020/03/Svenska-HLR-r%C3%A5det-rekommendationer-g%C3%A4llande-covid-19-200320-Final.pdf

Facebook
Facebook
LinkedIn
Instagram